Av Therese Alfredsson skrevs den november 30, 2022

EU-förslag om höjd tobaksskatt påverkar inte priset på snus

Många snusare har oroat sig för höjda priser på snus. Detta efter att ett förslag från EU-
kommissionen om höjd tobaksskatt läckt ut. Nu tillbakavisas dock uppgifterna, men snuset
verkar trots det inte klara sig från prishöjningar.


På senare år har antalet svenska snusare blivit allt fler. Enligt ett flertal undersökningar
minskar den dagliga rökningen, medan snusanvändandet ökar. De kritiska rösterna var
därför många när det läckte ut ett dokument från EU-kommissionen där det föreslås att
Sverige ska höja tobaksskatten. Sedan dess har många passat på att köpa billigt snus online
för att undvika de prishöjningar som rapporterades kunna träda i kraft.

Kritik mot skattehöjning i svårt ekonomiskt läge


Genom åren har den svenska snusskatten höjts kraftigt flertalet gånger. Bara sedan år 2006
har snusare kunnat se en ökning om 370 procent, och nu planeras alltså en ny, markant
höjning för tobaksvaror. Syftet är bland annat att främja folkhälsan, och att få fler att välja
tobaksfria produkter.


Enligt Aftonbladet, som var först med att rapportera om det läckta EU-förslaget, handlar det
om en ny punktbeskattning på tobak. Resultatet, menade man, skulle bli att priset på en
dosa portionssnus ökar med 34 kronor jämfört med i dag. Än värre skulle det bli för
lössnusarna, där priset på en dosa rapporterades kunna öka med 62 kronor.

Kritik mot skattehöjning i svårt ekonomiskt läge


Det är inte bara konsumenterna som rasat över uppgifterna, även röster inom näringslivet
att uttalat sig kritiskt. Från snusföretagen har man kunnat höra att förslaget är ett svek mot
de svenska snusarna, särskilt i dessa svåra ekonomiska tider.


Snuset har förvisso inte påverkats anmärkningsvärt av den rådande inflationen, än så länge.
Dock har prishöjningar på bland annat el, matvaror och annat resulterat i att flertalet
svenskar har en mer ansträngd privatekonomi än tidigare.

Ökade priser på snus ett missförstånd

Men nu kommer nya uppgifter som lugnar landets snusare. Uppgifterna om chockhöjda
priser på snus ska nämligen vara ett stort missförstånd. EU-kommissionens talesperson i
skattefrågor, Daniel Ferrie, menar att förslaget om den höjda tobaksskatten inte omfattar
snus.


Punktskatten avser skattesatser på tobaksvaror såsom cigaretter, cigarrer samt annan rök-
och tuggtobak. Men vad gäller snus har Sverige ett undantag. Detta då försäljning av snus
inte är tillåten utanför Sverige. På en pressträff poängterar Ferrie att Sverige även i
fortsättningen kommer kunna bestämma över sin egen skattesats för snus.
Alkohol- och tobaksskatterna höjs trots allt


Att EU-kommissionens förslag inte omfattar snus innebär dock inte att snusskatten kommer
lämnas oberörd. Sveriges tidigare regering lämnade nämligen ett eget förslag i år om höjda
alkohol- och tobaksskatter, där snuset ingår, och förslaget ligger fast även efter
regeringsskiftet.


I propositionen föreslås att priset på tobaksvaror ska öka med tre procent, utöver den årliga
indexeringen. I regeringens höstbudget framgår att förslaget godkänns, och att en
skattehöjning är att vänta. Höjningarna ska träda i kraft den första januari 2023, och därefter
ska ytterligare en höjning om en procent äga rum i början av 2024.


Att EU-kommissionens förslag inte omfattar snus innebär dock inte att snusskatten kommer
lämnas oberörd. Sveriges tidigare regering lämnade nämligen ett eget förslag i år om höjda
alkohol- och tobaksskatter, där snuset ingår, och förslaget ligger fast även efter
regeringsskiftet.


I propositionen föreslås att priset på tobaksvaror ska öka med tre procent, utöver den årliga
indexeringen. I regeringens höstbudget framgår att förslaget godkänns, och att en
skattehöjning är att vänta. Höjningarna ska träda i kraft den första januari 2023, och därefter
ska ytterligare en höjning om en procent äga rum i början av 2024.

ANNONS:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *